00421 905 283 006 roberta@roberta.sk
Ž tém, amatér
Vzišlo / z tem amater
O čom bude blog
Je to už raz tak
Som beznádejný prípad
Diagnóza: amatér

 

Totálny
Oddaný
Veď vravím, neberte si príklad


Neustále zamilovaný
Do všetkého
Od rána do večera
Niekedy aj dlhšie
Citovo excitovaný
Vtedy ma nerušte


Ž tém, ž tém!
Kričia mi vlasy, ruky, bunky
Na svete bilióny tém
Nápadov v hlave búrky


Neustále v láske
So všetkým, čo príde
Neobjavený génius
Možno na um Ti zíde

RELATED POSTS