00421 905 283 006 roberta@roberta.sk
O nás

Folklórny súbor Devín

Folklórny súbor Devín – po jeho vzniku v roku 1986 – nadviazal iba čiastočne na činnosť zaniknutého Folklórneho súboru Slovnaftár a do roku 1997 pôsobil pri Združení klubov Apollo. V prvých rokoch existencie jeho umelecký vývoj formovali Mgr. Juraj Rinčo a jeho manželka Ing. Alica Rinčová, ktorí pôsobili ako pedagógovia tanca, choreografovia a vedúci umeleckej zložky. Nemalé zásluhy na fungovaní súboru mal aj dlhoročný organizačný vedúci Ing. Miroslav Paulen. V tomto období súbor získal aj hlavnú cenu na celoštátnej súťaži choreografii (Považská Bystrica 1987) za blok choreografií z Kozároviec, ktorého autorom bol Mgr. Juraj Hamar. Tanečnú úroveň členov súboru zvyšovali dlhšie, či kratšie obdobie takí pedagógovia tanca, akými boli Juraj Lisoň, Norika Krajčovičová, Peter Homolka, Jaroslav Kupčo a iní. Na tomto mieste treba spomenúť aj spolupracujúce ľudové hudby, a to Ľudovú hudbu Vrchári a Ľudovú hudbu Cifra pod vedením dnes už zosnulého Ing. Ivana Kysuckého (známeho skôr pod prezývkou „Kocúr“).

V druhej fáze existencie súboru (v polovici roku 1997) došlo k personálnym zmenám nielen vo vedení súboru, ale aj v tanečnej a hudobnej zložke. Súbor začal pracovať pod novým vedením, na čele ktorého stáli Ing. Marián Gross, Mgr. art. Martin Urban a Mgr. art. Miroslav Benda, pričom súbor bol – spolu s umeleckým súborom Folkus – súčasťou občianskeho združenia ĽUDUM. Ľudová hudba súboru účinkovala pod vedením Mgr. art. Petra Jantoščiaka.

Vznikom občianskeho združenia Folklórne štúdio Devín (január 2000), ktorý dodnes organizačne zastrešuje činnosť Folklórneho súboru Devín, začal súbor pôsobiť v takej podobe, v akej pracuje dodnes. Zmeny nastali opätovne najmä v tanečnej zložke, zo súboru odišlo mnoho starších tanečníkov, ktorých nahradili mladší, zväčša študenti bratislavských vysokých škôl pochádzajúci zo všetkých kútov Slovenska. Zásluhu na vzniku a rozbehnutí činnosti súboru po vzniku združenia mal dnes už bývalý člen, Ing. Igor Hraško, po ktorom prevzal vedenie súboru na niekoľko rokov Mgr. Milan Krigler. Nemožno v tomto období vynechať ani pôsobenie vtedajšej umeleckej vedúcej Mgr. Danky Kľučárovej (Javorskej), ktorá ako choreograf viac ako 5 rokov úspešne umelecky formovala súbor. V období rokov 2006 – 2015 fungoval FS Devín pod vedením niekdajšieho tanečníka súboru JUDr. Martina Janáča.

Folklórny súbor Devín za roky svojej činnosti účinkoval nielen na najvýznamnejších domácich festivaloch (Východná, Myjava, Detva), ale hosťoval aj v Spojených štátoch amerických, Novom Zélande, Austrálii, Turecku, Litve, Francúzsku, Fínsku, Španielsku, Taliansku, Grécku, Srbsku či v susednom Rakúsku, Maďarsku a Českej republike. Folklórny súbor Devín sa dlhé roky prezentoval aj v známom divadelnom predstavení „Na skle maľované“ uvádzanom v SND.

Spomedzi nedávnych úspechov Folklórneho súboru Devín možno spomenúť cenu GRAND PRIX Medzinárodného folklórneho festivalu v Šiauliai (Litva 2011) udelenú organizačným výborom za celkové pôsobenie na tejto akcii, ako aj 1. miesto od medzinárodnej odbornej poroty v kategórii „Choreografické prevedenie ľudových tancov“ za choreografický blok „Po Telgártsky“ od Martina Urbana, ako aj účasti na celoštátnych súťažných prehliadkach choreografií (Liptovský Mikuláš 2004 – cena poroty, Košice 2005), účasť sólistov súboru na celoštátnej súťažnej prehliadke „Šaffova ostroha“ (2003, 2004), či úspešné vystúpenie súboru na festivale „Oživené tance“ (2003, 2004).

V súčasnosti Devín pracuje pod vedením Ing. Veroniky Morvayovej. Súbor má momentálne 45 členov, ktorí pôsobia v dvoch stabilných zložkách – tanečnej a hudobnej. Členmi súboru sú predovšetkým študenti stredných a vysokých škôl, ale taktiež pracujúci mladí ľudia žijúci v Bratislave.

Folklórny súbor Devín sa v rámci svojej tvorby zameriava na scénické spracovanie tradičných ľudových piesní a tancov v podobe hudobných, tanečných i speváckych programových pásiem z rôznych regiónov Slovenska. Cieľom folklórneho súboru je uchovávanie a rozvíjanie folklórnych tradícii a zároveň sprostredkovanie a prezentácia slovenského ľudového umenia širokej verejnosti doma i v zahraničí.

Takýto maličkí sme boli pred 30. rokmi. Oslavujte s nami, narástli sme do krásy, šikovnosti a múdrosti. Aj vďaka vám.

Dnes sme v ľudských rokoch v jednom z najkrajších období života. Tešíme sa dobrému zdraviu, kondícii a krásnym zážitkom v živote folkloristu, ktoré nás postretli a ešte postretnú.