00421 905 283 006 roberta@roberta.sk
Kontakt

Folklórne štúdio Devín, zriaďovateľ Folklórneho súboru Devín
Vietnamská 48, 821 04 Bratislava

Korešpondenčná adresa a kontakty:
Ing. Veronika Cingeľová
Tupolevova 24, 851 01 Bratislava
mobil: 00421 903 641 464